Laatste wedstrijd van 2017

by author page

0 comments Marketing
De weergoden waren Lyts Okk deze dag niet gunstig gezind. In verband met veel regenval waren we genoodzaakt de wedstrijden ongeveer drie kwartier uit te stellen. Ook hadden we te maken met een vernieuwd lesrooster van de scholen, zodat we later los konden. Om wat tijd in te halen begonnen de wedstrijden met spellen gelijk (twee eersten gelijk).
Bij de beginners (groep 3 en 4) stonden 7 tweetallen op de lijst, bij de meisjes (groep 5 t/m 8 deden 9 tweetallen mee en de jongens (groep 5 t/m 8 streden 7 drietallen om de prijzen.
Hier volgen de uitslagen: 
Beginners
1e prijs; Jelmer v.d. Schaaf en Hylke Janzen.
2e prijs; Hendrik Braaksma en Ruurd v.d. Heide
Verliezersronde
1e prijs; Ilja Krijger en Brecht Boterhoek.
2e prijs; Klaas Merijn v.d. Brug en Jens Kamminga.
Meisjes
1e prijs; Femke v.d. Beek en Geanna v.d. Heide
2e prijs; Nina Claire Wijning en Nelena v.d. Beukel
3e prijs; Rainne Osinga en Bente Boterhoek
Verliezersronde
1e prijs; Emma Bakker en Naomi Schaaf
2e prijs; Janne Nauta en Amarens Rondaan
Jongens
1e prijs; Gerben Hoogland, Julian Klok en Hidde Baarda
2e prijs; Hugo Sloterdijk, Jilt Klugkist en Sikke Lautenbach
Verliezersronde
1e prijs; Mark Ynema, Hendrik vd Heide, Riemer Postma
2e prijs; Jelte Meesters, Siedrik Tuinstra en Auke Kroondijk
De kaatsers/sters die deze keer niet in de gelegeheid waren om de laatse wedstrijd mee te kunnen doen, zien wij volgend kaatsjaar natuurlijk graag ook op het sportveld. (opgave via school) Het bestuur en vrijwilligers willen een ieder bedanken voor zijn/haar inzet in wat voor vorm dan ook. Wij denken dan oa. aan de oproep vrijwilligers, kransenmakers, hulpen veldleggen, ketering en niet te vergeten de vele sponsoren. Wij hopen op een mooie winter met veel schaatsplezier en rekenen daarna weer op een sportief Lyts OKK gebeuren voor alle kinderen van het basisonderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.